Financijski izvještaji neprofitnih ordanizacija

Modul za Vas popunjava izvještaj (predložak) 'Neprof5.xls' Ver.5.0.1., excell file, koji je kreiran kao kvartalni i godišnji Financijski izvještaj za Neprofitne organizacije.

Skinite obrazac na neprofitne organizacijee "Objedinjena Excel datoteka financijskih izvještaja neprofitnih organizacija" 'Neprof5.xls' sa http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915 i spremite ga u Vaše računalo.

U modulu je potrebno:

-za predložak browserom potražiti obrazac koji ste prethodno spremili u Vaše računalo. Program preporuča i forsira direktorij za spremanje 'E-arhiva-godina\Fina' te će Vas o tome i obavijestiti porukom na ekranu. Vaš će spremljeni obrazac kopirati, ispuniti i spremiti pod nazivom korisnika u isti direktorij.

-notaciju naziva gotovih izvještaja, kakvu producira program, ne mijenjajte jer se prethodni periodi (kvartali i godina) prepoznaju baš preko takve notacije.

List 'RefStr' se ispunjava iz podataka o korisniku programa i podataka o operateru (osoba za kontakt), čime se osiguravaju uvijek ažurirani podaci.

List 'PRRAS' ispunjava se iz bilance za kraj zadanog kvartala. Bilancu morate u naprijed pripremiti jer bez nje program ne kreće dalje. Kolona 'ostvareno u prethodnoj godini', se ispunjava iz istoimenog izvještaja za prethodnu godinu. Prošlogodišnji izvještaj mora biti u 'E-arhiva-godina\Fina' direktoriju za prethodnu godinu i u istoj notaciji, naziva koji se samo za godinu razlikuje od aktualnog, u protivnom neće biti prepoznat i kolona se neće ispunit. Ako je u međuvremenu došlo do promijenjene verzije obrazaca, koja nije kompatibilna sa prethodnim periodom, onda koristite Trik na kraju teksta.

Program obavlja veliki posao, pa cijeli proces traje nekoliko minuta i zahtijeva malo strpljenja, za to vrijeme modul prikazuje koji posao obavlja i u kojoj je fazi. Modul će vas obavijestit kamo je smjestio gotov obrazac, a Vama preostaje da izvršite konačnu kontrolu (eventualnu doradu) i da ga proslijedite fini. Ako neke ćelije nisu popunjene ili nisu ispravno popunjene, provjerite dali je Vaš kontni plan usuglašen sa izvještajem.

Pred završetak izrade izvještaja, program će Vam javiti poruku: Datoteka sa nazivom: "D:\direktorij\Korisnik-godina\Fina\Korisnik Izvještaj yyyy-mm" već postoji na tom mjestu. Želite li ju zamijeniti?"  -  Odaberite: Da. I time je Vaš izvještaj gotov.

Trik: Ako je došlo do promjene verzije predloška, a nova verzija nije kompatibilna sa prošlogodišnjom, program neće moći pročitati ostvarenje prethodne godine (prošlogodišnji obrazac). Spremite Vaš pravi prošlogodišnji obrazac na sigurno mjesto, a na njegovom, pomoću modula, napravite privremeni novi sa aktualnom verzijom obrasca. Privremeni prošlogodišnji izvještaj, će vam poslužiti za popunjavanje izvještaja za tekuću godinu - prištedjeti ćete si veliki posao oko ručnog prepisivanja podataka.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!