Popunjavanje S-PR-RAS-NPF obrasca

Modul upisuje podatke u 'S-PR-RAS-NPF ver. 3.0.0.xls', excel file, koji je kreiran kao tromjesečni izvještaj prihoda i rashoda za neprofitne organizacije.

Skinite file (obrazac) sa 'http://www.fina.hr/Default.aspx?art=9211&sec=915' i smjestite ga u neki direktorij,

program preporuča 'Start Direktorij programa/Net'. Spremljeni obrazac u stvari je predložak koji program popunjava i sprema pod nazivom korisnika u Arhiva-direktorij za odnosnu godinu.

Modul će vas obavijestit kamo je smjestio gotov obrazac, a Vama preostaje da izvršite konačnu kontrolu (eventualnu doradu) i da ga proslijedite fini.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!