Ostalo

Izvještaj o oporezivim isplatama - JOPPD

JOPPD obrazac je obrazac kojim se izvještava o oporezivim isplatama (plaća, drugi dohodak i drugo). Obrazac je temeljen na podacima o obračunatim isplatama koja se 'puni' obračunom plaće, isplatom drugog dohotka, obračunom doprinosa za volontere i drugim sličnim aktivnostima ovisno o aplikaciji.

Dovoljno je da u formi odaberete datum isplate, i program će generirati stranicu A i stranicu B izvještaja. 
Za izlist Obrasca potrebno je pritisnuti 'A Štampati' za ispis stranice A, i 'B Štampati' za ispis stranice B. Ako želite više kopija stranice, jednostavno više puta pritisnete dugme za štampanje.

Izvještaj se može dostaviti i putem e-Porezna. Klikom na 'StranaA' u pozadini se generira pripadajuća .xml datoteka. Datoteke se spreme u 'Arhiva-Godina\Porezna\'JOPPD-OznakaVrstaIzv.xml', kao spremna za preuzimanje i dizanje na web stranice porezne uprave.

Joppd obrazac (e-oblik) ima tri provjere, formalnu (dali su podaci prikladno upisani) i dvije sadržajne provjere. Sadržajna provjera se vrši na serveru porezne uprave, a rezultate odmah dobivate na mail, no ovdje to nije tema.

Ako nemate e-porezna a koristite .xml datoteku, za formalna kontrolu generirane .xml datoteke koristite naš vanjski Univerzalni Xml Validator.

Ako imate uključenu 'e-dokumentaciju', prilikom štampanja (ili gledanja) generira se .pdf kopija izvještaja. Kopija se sprema u 'E-arhiva\Godina\Place\Izvjestaji\JOPPD stranaA-Datum-Vrsta.pdf', i analogni za stranu B.

Kreirao i izradio Ivan Smilović!.
Blue joomla theme by Template Joomla